Dalam politik tiada kawan dan lawan abadi, yang abadi adalah kepentingan demikian kredo politik yang diyakini kebenarannya berdasarkan fakta dilapangan.