Ustadz Arifin Ilham memenuhi undang ceramah di Masjid Agung Cimahi, Jln. Djulaeha Karmita, Kota Cimahi, Senin (10/9/2018).